Tanka

.

Betrekkelijkheid
is als de dood zo nabij.
Rest een vrije val.

Groot de leegte barstensvol.
Water kolkt zich naar diepte.

.

@svara
29.04.2018
.
.
.
.
.

Vinderslicht

.

280px-paradiso_canto_31.jpg
.

 

 

 

 

 

 

 

Hoor de roep van ooit, gezang
boven het blauw, die fluistering van je ziel
de bakens die jou begeleiden om rotsen heen
doodlopende wegen mijden in die
oorverdovende stilte van donker naar licht
om als sterrenstof in alles te verschijnen.

Nog altijd recht door zee, zo boven beneden
binnen buiten links rechts over en weer, weer rond
weet het licht van voor en na, tis om het even én
met een glimlach kan weer gewist of meegenomen.
Geen verdwalen, geen google meer, slechts een
snelweg van licht en de beer die hier zal waken.
.

@svara
23.04.2018

.

.

.

Op de 24.496-ste dag

.

In de hoogte

‘Zo jongen, ben de daar? ‘k Heb lang gewacht.

Neen, excuseer je niet: ik had de tijd;
als achter me, ligt vóór me de eeuwigheid,
en ‘k wist, je kwam. ‘k Had ’t zelf zo uitgedacht.

Neen, mij is niets te klein: ik houd de wacht,
als ’t wazig glansje langs een herfstdraad glijdt,
en als de duizling op kometen rijdt
door ’t steilhellende stadion van de nacht.

Van Brahmans wereldrijkdom houd ik boek:
geen Algol, geen elektron is ooit zoek;
‘k zie steeds – Laplace – ze elk cirklen langs hun baan,

en als ‘k een Brahmanperiode sluit,
en Zijn nieuwjaar begin, komt alles uit
tot op een Melkweg en een kindertraan.’

.

J.A. Dér mouw
1863-1919

.

.

.