Tanka

klik voor vergroting

DSC02356

.
Donkerte achter
dikke mist. Het licht komt van
een andere kant.

Altijd op zoek naar het oog.
Gewaar zijn volgt de focus.

.

©svara
21.07.15

.

.

Veldwerk met ‘Jezelf in Beeld’

 .

.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Na de Winterworkshop in november was het ook vorige week
weer een mooie Lenteworkshop.

Voor het vormgeven van deze vier seizoenenworkshops Jezelf in Beeld  ben ik vooral geïnspireerd door de King Wen Cyclus , een oeroude Chinese ordening van de wereld.

Voorafgaand aan de workshops worden de vier windrichtingen met het kompas geijkt  en voor de sfeer door middel van symbolen visueel gemaakt. Mede door de meditatieve focus ontstaat er dan een energetisch werkzaam veld.

De King Wen Cyclus is als een spiegel die inzichtelijk maakt hoe alles met elkaar verbonden is.
Niet alleen de natuur kent het ritme van de seizoenen, maar ook in ieder mens vindt een voortdurende cyclische beweging plaats.
Die beweging is van invloed op het algehele welbevinden en functioneren in het dagelijks leven.

Wanneer we ons in dat veld begeven, ontstaat er een wisselwerking tussen het veld en iedere deelnemer in relatie tot persoonlijke ervaringen en eventuele onderzoeksvragen of meditatieve oefeningen.
Dit alles heeft te maken met de positie die elke deelnemer tijdens de oefeningen inneemt. Elke positie brengt iets anders aan het licht.

Jezelf in Beeld kun je dan ook vrij letterlijk nemen.

Alle oefeningen die ik in deze workshops aanreik staan in relatie tot de dynamiek van het betreffende seizoen.
Werken in  een veld  is altijd verrassend, boeiend en wonderlijk hoe een en ander uitwerkt en verhelderend is voor de deelnemers.
Meer informatie over systeemdynamiek, zijn toepassingen en ‘veldwerk’ kun je vinden bij  Artes Sophiae

Dik tevreden luister ik naar mijn lentekriebels en ga me weer zoetjesaan voorbereiden op de zomerworkshop.
.

Lente

geestdrift
in de lente inademen

met
Jezelf in Beeld

kristalzaden
uit lichtkracht verkregen
zaaien en ontluiken

lentekriebels
om naar zomerse vervulling
te groeien

.

©svara

.

 

Helende stilte

.

424-G.v.d.G.B.-BLOGKlik voor vergroting

.

Allesdoordringend
beginsel, middelpunt, draagt
universele

verandering in
zich. Het meest innerlijk zelf
wijst door rust de weg

naar dit precieze
midden, het omkeerpunt. Het
punt tussen moment

en moment zoals
het middaguur en middernacht.
Zo is het denken

in rust geheel kalm
tussen twee gedachten in.
Dit is toppunt van

verstilling. Vanuit
hier ontstaat beweging door
innerlijk weten

wat te doen of te
laten. Door samenkomen
van energieën

in dit midden. Die
allesdoordringende bron.
Medicijn van licht

veegt het hele scherm
van kwalen schoon. Zij zijn
tijdelijk van aard.

In de kosmische
ruimte zijn geen kentekens
geen concepten meer.

©svara/13

Geïnspireerd door Het geheim van de gouden bloem
U
it hoofdstuk VIII
Ik schreef een BLOG over dit thema

.

.

Het geheim van de gouden bloem

.

Omkeren van licht
is geheim van gouden bloem,
zeggen de ouden.

Toen ik onlangs de verzen in het boek: Het geheim van de gouden bloem herlas wilde ik aantekeningen maken en begon dit spontaan te doen in de vorm van haiku’s. Of ze haiku mogen heten laat ik graag in dat allesomvattende midden.

Ik had er zó veel lol in dat het een uitdaging werd om dát wat ik er van begreep, per hoofdstuk,  zo compact mogelijk op een zo eenvoudige mogelijke manier op papier te zetten in mijn eigen woorden.

Zeventien dagen later was ik ‘klaar’ en had er 161 geschreven.
Een interpretatie, dus allesbehalve een correcte samenvatting van deze oeroude tekst.

Hieronder vind je van elk hoofdstuk een aantal haiku.
Mocht je ze allemaal willen lezen mail me dan of laat je e-mailadres hier achter dan stuur ik ze met alle plezier in een PDF bestand naar je toe.
svara.nell.creemers@gmail.com

Zou je overwegen om het boek te kopen dan raad ik je de vertaling van Thomas Cleary aan.

—————————————————————————————————————

Het geheim van de gouden bloem Het Chinese boek van leven

Deze van oorsprong boeddhistische-taoïstische methode die al eeuwenlang beoefend wordt door de Chinezen is een uiterst krachtige manier om verborgen levenskracht in je wakker te maken.

Het is een weg naar mentale vrijheid door omkeren van het licht.

Het maakt geen verschil of je het ontwaken van de gouden bloem een relatie met God of met de Weg noemt of het aanduidt als de heilige geest, de boeddha-aard of het ware zelf.

De Tau-te tjing zegt:
‘Je kunt iets een naam geven, vast staan de termen niet’

Het geheim van de gouden bloem is een herontdekken van het hemelse of natuurlijk bewustzijn.
Goud staat voor licht, het licht van het bewustzijn zelf.
De bloem voor het bloeien, het opengaan van het licht van bewustzijn.

Bron: Het geheim van de gouden bloem
Het Chinese Boek van Leven
Vertaling: Thomas Cleary
ISBN: 90 215 98779

———————————————————————————————————–

Enkele haku uit de verschillende hoofdstukken

I
In het oog van zaad
kan licht worden omgekeerd,
gedachten vernieuwd.

II
Duisternis door de
omkering verfijnen. Het
licht herstellen.

Het licht omkeren,
is duisternis in licht zien.
Licht in duisternis.

III
Zoek naar de oorsprong
van gedachten en ontdek
de rust in stilstaan

IV
Bewustzijn is stil
en licht, energie is zijn
beroering. Yin-yang.

V
Vindt het potentieel.
Mijdt onverschilligheid of
neutrale leegheid.

VI
Het lichaam gevuld
met zuivere energie
schenkt vitaliteit.

Bij een open geest
zijn geluiden op afstand
en toch glashelder.

VII
Het licht omkeren
is terugblikken naar de bron
alwaar je ook bent.

VIII
Geen dode leegte
maar doelgericht doch zonder
streven op weg zijn.

Denkgewoontes zijn
machtig en vertroebelen
het zelfbewustzijn,

In meditatie
middelpunt bespiegelen.
Alles én leegte.

IX
Waak voor misleiding:
Het touw dat houvast biedt maar
een slang blijkt te zijn.

X
In één oogopslag
spontaan waarnemen dat is
essentie van licht.

Zonder onderscheid
zonder oordeel, zonder ook
maar een gedachte.

XI
Water en vuur zijn
yin en yang, essentie en
leven, lichaam en

bewustzijn, geest en
energie. Deze vallen
in stilte samen.

XII
Elke dag elk uur
elk seizoen heeft zijn cyclus
er is nooit stilstand.

XIII
In eenvoud naar de
wortel door het zuiveren
van hart en denken.

Ononderbroken
helderheid, elixer van
waarachtig leven.

@svara
06.10.13 – 22.10.13

.

.

.

‘tijd voor’ Tao

.

Lao Tse

Uit: Tao te King
Door mij gekozen volgorde.

.

Tao is kolkende leegte, niet te vullen, en daarom onuitputtelijk.
In zijn peilloze diepte rust de grond der tienduizend dingen.

Hij verzacht het ruwe, lost de verwarring op,
Tempert de schittering en mengt het stof

Door zijn diepte lijkt hij te bestaan.
Ik weet niet wie hem voortbracht.
Hij is het beeld van wat aan God voorafgaat.

Ik ken de naam niet, maar noem het Tao.
Als ik het moest omschrijven, zou ik het ‘groots’ noemen
Het is groots omdat het zich uitstrekt.
Zijn uitgestrektheid is zonder einde.
Zijn oneindigheid doet het terugkeren.

De Tao is als een rivier die overal buiten haar oevers treedt.
Wie Tao volgt is nergens vol van en vernieuwt zich door de leegte.

Dertig spaken komen in de naaf bijeen,
maar het wiel is bruikbaar door de leegte.
Uit klei vormt men het vat,
maar het laat zich vullen door de leegte.
In een huis maakt men ramen en deuren,
maar de leegte maakt het bewoonbaar.
Zo danken wij aan het zijn de mogelijkheid
en aan het niet-zijn de bruikbaarheid.

Wie kijkt ziet hem niet, want hij is het meest vage.
Wie luistert hoort hem niet, want hij is het meest zwakke.
Wie grijpt vat hem niet, want hij is het meest nietige.
Deze drie zijn onbegrijpelijk en mengen zich tot Eén.

Tao is volkomen chaos en ontglipt je
Hoewel het volkomen chaos is en je ontglipt,
heeft het de oervorm in zich.
Hoewel het volkomen chaos is en je ontglipt,
draagt het de kern van ieder ding in zich.
In zijn diepte en zijn duisternis bergt het de levenskiem,
en die is geheel zuiver.
In de kiem ligt de levenskracht.

In de hoogte niet stralend, in de diepte niet duister.
Eeuwig en naamloos keert hij in tot het niet-zijn.
Hij is de vorm zonder gestalte en het beeld zonder beeltenis.
Hij is volkomen chaos en ontglipt je.
Nader hem en je zult geen gelaat zien.
Volg hem en je zult geen rug zien.

Het hoger doet zich niet als zodanig voor,
en dat is zijn deugd.
Het lager doet zich deugdzaam voor,
en daarom deugt het niet

Het hoger lijkt daadloos en doelloos,
maar maakt alom waar.
Het lagere doet, wil van alles
en heeft veel waar te maken.

Het goede handelt zonder bedoeling.
Goedheid bedoelt goed te zijn.
Het recht wil gerechtigheid.
De politiek doet en krijgt gedaan,
zo niet goed- dan wel kwaadschiks.

Ofwel, wie Tao verliest houdt het goede over.
Wie het goede verliest houdt goedheid over.
Wie goedheid verliest houdt gerechtigheid over.
Wie gerechtigheid verliest houdt politiek over.

Politiek wekt de schijn van trouw
en is het begin van alle wanorde.
Kennis is niet meer dan de bloem van Tao
en het begin van alle stompzinnigheid.

De ware mens blikt daarom in de diepte
en dwaalt niet over het oppervlak
Hij zorgt voor de vrucht en laat de bloem voor wat zij is.
Hij laat het een en kiest voor het ander.

.
.
.