Voordat het donkert

© iris 2010

.

.
zelfs de muts is ingepakt
handen gebald, vermoedelijk
kou en veel bureaucratie
moedeloos zou je er van worden
waar liggen zijn roots

zou hij zien
dat het licht elke dag
weer éven langer
ook voor hem
misschien een ander gemoed
zou hij zien
dat de schemer
zich steeds later
bijna ongezien
in het gekwakkel voegt
zou hij nog hoop
ik hoop het zo

dagelijks diezelfde tred
geschuifel door de tijd
kruin zuidwaarts, aan mij voorbij
ik zie het aan en weet het niet
niets van zijn pad niets van zijn ziel
.
.
©svara
29-01-2012

.

.

.

.

.

Soepele wintertred


©iris /Cambodja /2006
.
.

wanneer wolken je hemel
aaneen willen rijgen ga juist dán
meebewegen in dat landschap
op jouw levenslijn en zie je

omringd door spiegelingen
vergezichten die vertroebelen
in de diepte het altijd nieuwe
onontkoombaar

omhels jezelf
alles
iedereen en durf
zoals een kind weet te vallen

gun ook jou dit stevig schoeisel
dat versoepelt met elke stap voor stap
en dans bij het talmen in een val
de stilte die soms ruimte claimt om
weer op te kunnen tillen in het bestaan
zodat de bloesem op haar tijd weer
in puurheid uit jouw knop kan ontspruiten
.

©svara  2011

.

.

.

.

.

Elders in de kost

.
.
het onbevangene achtergelaten
waar achterdocht haar intrede deed
bij die zwarten
zij die hunkerden naar het licht
zichzelf versluierden
geruisloos voorbij scheerden

alles ziend
hoopten ze

brutale strengheid
ongepaste nieuwsgierigheid neusde
door eigen angsten ingegeven
wellicht
die vrome bewakers
van dát wat onschuldig was

macht
niet bij machte

om liefdevolle stralen te schenken

in naam van dat huis
‘het heilige hart’
door duisternis afgeschermd
terug geketst
op witte plastic fronten
waarachter hun vrouwelijk schoon

priemende ogen onder het derde oog
in het aangezicht ván

en het kind streed haar eigen strijd
binnen dikke muren van schijnveiligheid
kwetste
vanuit kwetsbaarheid
rebels
onbesuisd onbewust

goddank

.

©svara /2009

Meer over deze periode in mijn leven
Meisje van 14
Bakvis
..
.

Schilderij: Barbara de Vries
Spuit11 dank je!

.
.
.
.
.

Levende levensboeken-boekenweek

©svara

.
wat een rund
die zomaar mijn pad belemmert
díe durft
mijn leven abrupt stil te laten staan

was ik maar op de maan of zo
waar iedereen even groot is en o zo klein
maar nu sta ik hier, mijn adem stokt
ver weg, van Libië en Japan

van rook, straling, en meer
van al die levens die hopen, vechten
voor veiligheid, vrijheid in hún levensboek,
ooit, gewiegd en gezoogd ook

als een rund, beschaamd voor mijn vrees
loop ik als doodgewoon een straatje om
zie witte strepen in het blauw
een groet, een hartenlied met hen mee

in overgave aan….
met slechts één vraag

dat wel

.
©svara
22-03-2011

.

©svara

.

KLIK op de foto als je even stil wilt staan
Tchaikovsky  –  Galina Vishnevskaya  –  ‘Lullaby’

.

.

.

.

.