Ruimtevaart

.

.
het licht flikkert en flakkert
scheurt landschappen aan flarden
van vierkant tot smalle strepen
laat watergrenzen verdwijnen

zwaluwen vliegen laag
op weg naar vertraging
vertraagt ook de geest
naar lanterfanten

om samenraapsels
te bundelen op vibraties
van een cello en de zon
weer anders zijn werk doet

mijn schaduwkant breekt
als ik besef wat ik niet ben
waar ik ben
in ruimte en tijd
.

.

©svara
18-06-2012
.

.
.
.
.

Waardige vlier

.


.

.
jouw onvergetelijke geur
proefde ik op mijn tong
voelde ruimte in mijn hart
in dat piepkleine
nog onvoltooide
viel ik tijdloos samen

waardigheid en respect
nestelden zich door jouw
majestueuze schoonheid
die op grenzen bloeit
in liefde voor het licht

het spel van opengaan
liet me lustig flierefluiten
aan de rand van het bos en
toen jij de nacht verlichtte
wist ik mij beschermd
.

©svara
06/2010


Vorstelijk genieten 4

.

Deze diashow vereist JavaScript.

Beuk 480 jaar oud

.

.

behoedzaam nam ik plaats
voelde kracht door de zachtheid
op royale zetels van groen fluweel
hopend dat het in mij zou wortelen

de atmosfeer was sereen zo stil
rondom sporen van zwijnen
die hun eigen leven leiden
hun eigen modderpoel koesterden

een gans gakte water spetterde
woeste lucht zocht elders zijn heil
zoveel puurheid vond ik daar
dat geen wolk in mij achterbleef

.

© svara
05/2012

.

.

Vorstelijk genieten 3

.

Deze diashow vereist JavaScript.

.

Terp

had ik het maar geweten
dan was ik niet gegaan

nooit eerder nog borrelde
het zo dringend om de klim
zijn midden te ervaren

eenmaal daar in mijn onschuld
namen alle windrichtingen
me mee in hun beweging

had ik het maar geweten en
die koeienletters eerder gezien

dan had ik jou Das
in jouw burcht niet gestoord
en je alle ruimte gelaten
.

©svara
17-05-2012
.
_____________________________________________________

De terp tegenover de hoofdingang van Château de Frandeux dateert van de 1e eeuw vóór of de 1e eeuw na Chr.
Deze informatie werd in 2005 gegeven door iemand van monumentenzorg uit Namen.
Er zijn in Belgie en de Franse en Britse kust meer van dit soort heuveltjes.
Ze zijn door mensen gemaakt, het zijn geen grafheuvels. Op de platte bovenkant staan 8 eikenbomen of 8 lindebomen in een cirkel.
Men denkt dat het Keltische krachtplekken waren omdat later vaak vlak bij zo’n terp een klooster of kasteel gebouwd werd.

_____________________________________________________

 

.

.

Breekbaar

.


Kruispaal -welke delen zijn gedraaid? © Matassamo Anno

.

.
onvermogen neemt het over
en zegt – bevraag niet –
zoveel al
te veel is reeds gezegd
niet gehoord

wel geraakt
bij die kwetsbare kinderen
die opstonden uit het verleden
zag ik

rest het wachten
op verstilde gedachten
in zwijgen
om te zinken
te laten doet de rest

zonder verdraaiing zonder weerstand
welke wegen ook in ‘t zicht
zodat levenscirkels op hun kruispunten
in stilte magisch kunnen zijn
.

©svara/2012
.
.
.
.
.

.
.

Onderweg.
.
doodgewone gewoonte
platgetreden paden
geen omweg hoeven maken

gewillig
altijd onderweg
eentonigheid

naar nergens heen
valt het waardevolle toeval toe
in al zijn eenvoud

aan het gewone
aan het gangbare
aan het denkbare gaan voorbij
.

©svara/ 2009
.
.
Dit gedicht publiceerde ik eerder onder  een andere titel op het VK-blog.
Nu krijgt het op dit blog een plekje zo aan de vooravond van Gedichtendag 2012 met het thema  STROOM

.

.

.
.

Samenklank

.
.
uit het niets stond hij daar fier
in dat gewijde huis stroomde hij
een waterval over zijn lippen die
deze plek uit vroegere tijden liet leven

zijn hart ademde kennis en passie
vergeten talen vloeiden naadloos
naar klanken van ongekende schoonheid
die indrukwekkende echo’s achterlieten

kracht in slobberige kleding
wist zijn geheim nog even te verhullen
in betovering zongen wij zijn zucht
naar bedwelmend vocht bijeen

onwetend ook van zijn huis
op twee wielen, stuurloos ingepakt
geen steun vond hij bij de Dom
.

©svara
2009/2011
_____________________________________________________Die Bartholomäuskapelle an der nördlichen Außenseite des Doms in Paderborn wurde durch byzantinische Werkleute erbaut und im Jahre 1017 geweiht. Sie gehörte als Kapelle für festliche Zeremonien zur Pfalzanlage, die Bischof Meinwerk für Kaiser Heinrich II. neu errichten ließ. Das Gewölbe wird von sechs hohen und schlanken Säulen getragen. Es ist in seiner Form in der zeitgleichen Baukunst nördlich der Alpen einzigartig. Unter dem Putz verbergen sich perfekt gemauerte Kuppeln, die aus einzelnen, kreisförmig angelegten und sich verjüngenden Steinreihen bestehen, wie sie zum Beispiel aus den Zisternen von Konstantinopel bekannt sind.
Die Kapitelle gelten als bedeutende Zeugnisse ottonischer Bauplastik.
Eindrucksvoll ist die Akustik: Gesprochenes Wort „überschlägt sich“, Gesang jedoch verhallt im Deckengewölbe und kehrt vielfach verstärkt zurück.

.

.

.

.

.

.

Soepele wintertred


©iris /Cambodja /2006
.
.

wanneer wolken je hemel
aaneen willen rijgen ga juist dán
meebewegen in dat landschap
op jouw levenslijn en zie je

omringd door spiegelingen
vergezichten die vertroebelen
in de diepte het altijd nieuwe
onontkoombaar

omhels jezelf
alles
iedereen en durf
zoals een kind weet te vallen

gun ook jou dit stevig schoeisel
dat versoepelt met elke stap voor stap
en dans bij het talmen in een val
de stilte die soms ruimte claimt om
weer op te kunnen tillen in het bestaan
zodat de bloesem op haar tijd weer
in puurheid uit jouw knop kan ontspruiten
.

©svara  2011

.

.

.

.

.

Kameleon

.

.

 


©Peter Raedschelders – ‘Cirkel limiet’

.

de waarnemer schouwt
onderscheidt verscheidenheid
niet meer en niet minder
niet scheidend niet snijdend

doorziet hoe doorzichtig
het levensspel hem toevalt
op het scherpst van de snede
waar geen speelruimte lijkt

blijkt de ander als geen ander
in de ruimte als een vis te zijn
.

©svara
2009/2011

.

.

.

.